Reply to comment

Czy państwo Izrael to IZRAEL WYBRANY?

Nikt nie może zastąpić raz stworzonego, a nawet, jak Sam Bóg to określił, ZRODZONEGO pod górą Synaj, IZRAELA, czyli NARODU WYBRANEGO.
IZRAEL wcale się NIE odrodził, lecz obecnie NARODZIŁ SIĘ, zupełnie nowy, nieistniejący wcześniej „Izrael”, który jest tylko państwem, bezpodstawnie nazwanym „Izraelem”. BEZPODSTAWNIE, ponieważ to państwo NIE JEST żadną kontynuacją tamtego ZRODZONEGO IZRAELA, który najpierw był NARODEM, WYWODZĄCYM SIĘ z jednego korzenia – JAKUBA-IZRAELA pod władzą króla – Bożego pomazańca i JAKO TAKI, po objęciu w posiadanie ziemi obiecanej, stał się królestwem o nazwie IZRAEL.
Czy ludzie, którzy „wypolitykowali” zaistnienie obecnego państwa, byli uprawnieni do nadania temuż państwu IMIENIA PROTOPLASTY tego WYJĄTKOWEGO, DWUNASTOPLEMIENNEGO, NARODU IZRAELA?
Kto sprawuje w tym dzisiejszym państwie władzę i komu ta władza podlega?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.