Reply to comment

Izrael - fizyczny czy duchowy?

Printer-friendly version
£6.00
SKU: IZRAEL_FIZYCZNY

Czy Bóg odrzucił swój wybrany lud?

Czy to możliwe, ze Bóg wycofal sie z obietnic złożonych pod przysiegą Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi a nastepnie Dawidowi?

Czy fenomen powstania i istnienia dzisiejszego Izraela to spelniajace sie na naszych oczach proroctwa biblijne?

 

Zdjecie: 
czyli czy teologia zastapienia ma poparcie w Pismie Swietym?
Czy Bog odrzucil swoj wybrany lud?
Price: £6.00
Dimensions: 0 cm × 0 cm × 0 cm

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.