Reply to comment

antyilluminat777

Najlepiej zwalić wszystko na Boga...ludzie mają wolną wolę i sami decydują o sobie......płacą cenę swoich wyborów i tego jak dbają o jutro....ale oni wolą zajmować się wszystkim innym w koło i narzekać niż samemu się ruszyć....coś zrobić....zawalczyć.......masz wolną wolę to z niej skorzystaj...działaj.....myśl...a nie beczysz jak zarzynany barannnnnn

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.