Reply to comment

Kto złamał zakaz?

Jak już myślisz logicznie, to najpierw PRZECZYTAJ UWAŻNIE I POMYŚL.
Księga Rodzaju 2: 17 i 18: "Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego NA PEWNO UMRZESZ. (18)POTEM rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy JEST SAM. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego."
I POTEM stworzył Bóg CAŁY ŚWIAT ZWIERZĄT, a dopiero na samym końcu stworzył Bóg niewiastę.
I jeszcze rozdział 3, werset 3: "TYLKO o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł BÓG: Nie wolno WAM z niego jeść ani się go dotykać, ABYŚCIE nie umarli." I na tę informację wąż odpowiada (Rodzaju 3: 4 i 5 - PRZECZYTAJ.)
Jakie drzewo było w środku ogrodu? Odpowiada Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 9 - PRZECZYTAJ. TYLKO owoc Z TEGO drzewa był zakazany DLA OBOJGA, czyli mężczyzny i niewiasty.
Zakaz z drzewa POZNANIA ustalił Bóg dla CZŁOWIEKA, gdy niewiasty jeszcze nie było.
Zapewnienie węża, po uzyskaniu odpowiedzi niewiasty co do ustanowionego dla niej zakazu, wyraźnie pokazuje, że wąż ROZMYŚLNIE wprowadził ją w błąd, NIE PODKREŚLAJĄC, że POZNANIE DOBRA I ZŁA nie ma żadnego związku z drzewem w środku ogrodu.
Czy spożywając owoc Z KAŻDEGO INNEGO DRZEWA ogrodu, poza tym jedynym, w środku ogrodu, niewiasta łamała jakiś zakaz?
Czy dostrzegasz JEDYNY, LOGICZNY WNIOSEK - kto złamał zakaz?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.