Reply to comment

witam myślę, że drzewo

witam myślę, że drzewo poznania tak naprawdę pokazało Adamowi-człowiekowi (a więc i nam) kim jesteśmy, lub kim się stajemy w momencie nieposłuszeństwa. Adam nie potrzebował sięgać po owoce drzewa poznania żeby móc nazwać wszystkie stworzenia itp. itd. wszystko to wiedział i wszystko robił w woli Bożej i łasce i myślę, że wręcz w obecności Boga, ale zapragnął zrobić coś samemu, coś poznać-odkryć bez Boga. niewłaściwa myśl -> pragnienie -> bunt -> upadek - i poznałeś człowieku kim jesteś

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.