Reply to comment

Prawdziwy Izrael

Printer-friendly versionWszyscy wierzący w Chrystusa to chrześcijanie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa "chrystianos", co dosłownie oznacza mniej więcej "pomazańcowi" czyli "należący do Pomazańca. Teraz obowiązuje Nowe Przymierze zapisane w Piśmie Świętym Nowego Przymierza. Zostało ono zapisane w języku greckim a nie hebrajskim. Mamy więc Pismo takie jakie mamy. W Nowym Przymierzu nie ma dwóch ludów wybranych. Jest jeden naród wybrany. Tym narodem wybranym są wszyscy wierzący w Chrystusa, niezależnie od narodowości. Jest to Zbór Jezusa składający się z Żydów i narodów, bez żadnej różnicy. Szczególne przywileje Izraela jako narodu wybranego skończyły się z chwilą odrzucenia Jezusa jako Pomazańca (Mesjasz). Teraz w Jezusie wszystkie narody są sobie równe. Jest teraz jedna owczarnia i jeden pasterz a nie żadne dwie owczarnie. Według apostoła Pawła oraz samego Jezusa w księdze Objawienia, prawdziwym Izraelem jest teraz Zbór Jezusa bez żadnych jakichkolwiek przywilejów narodowych i etnicznych. Stare Przymierza Parwa straciło wobec tego Zboru swoją moc. Każdy wierzący w Jezusa, niezależnie od narodowości jest prawdziwym Izraelitą, gdyż jest to według Ducha a nie według ciała... Pozdrawiam w Jezusie!

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.