Duch Święty

1 List do Tesaloniczan 5:16-19

Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. (BW)

Księga: 
1 List do Tesaloniczan
Chapter: 
5
Verset: 
16-19
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

List do Efazjan 4:30-32

A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. (BW)

Księga: 
List do Efazjan
Chapter: 
4
Verset: 
30-32
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

1 List do Koryntian 6:19-20

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (BW)

Księga: 
1 List do Koryntian
Chapter: 
6
Verset: 
19-20
Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

Księga Izajasza 34:16

Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Chapter: 
34
Verset: 
16
Your rating: None Average: 3 (3 votes)

Psalm 51:12-14

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego! Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
51
Verset: 
12-14
Your rating: None
שלב תוכן