prawdziwe wartości

Ewangelia Łukasza 16:10-11

Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? (BW)

Księga: 
Ewangelia Łukasza
Chapter: 
16
Verset: 
10-11
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Ewangelia Łukasza 12:23-29

Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie?  Spójrzcie na lilie - ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (28) Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni?  Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. (BW)

Księga: 
Ewangelia Łukasza
Chapter: 
12
Verset: 
23-29
Your rating: None

Ewangelia Mateusza 6:33

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (BW)

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Chapter: 
6
Verset: 
33
Your rating: None Average: 3 (4 votes)

Ewangelia Mateusza 6:19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje. (BW)

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Chapter: 
6
Verset: 
19-21
Your rating: None Average: 2.3 (3 votes)

Księga Izajasza 33:6

Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Chapter: 
33
Verset: 
6
Your rating: None Average: 2.4 (7 votes)

Księga Przypowieści 23:4-5

Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo; zaniechaj takiej mądrości, gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
23
Verset: 
4-5
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Księga Przypowieści 22:1

 

Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
22
Verset: 
1
Your rating: None

Księga Przypowieści 16:16


Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
16
Verset: 
16
Your rating: None Average: 2.7 (49 votes)

Księga Przypowieści 15:16


Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
15
Verset: 
16
Your rating: None

Księga Przypowieści 11:18


Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
11
Verset: 
18
Your rating: None
שלב תוכן