spełnianie woli Bożej

Psalm 112:5-7

Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje: sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
5-7
Your rating: None Average: 3 (6 votes)

Psalm 106:3

Błogosławieni, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
106
Verset: 
3
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 103:19-22

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
19-22
Your rating: None Average: 2 (2 votes)

Psalm 103:17-18

Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
17-18
Your rating: None Average: 3.3 (3 votes)

Księga Jozuego 1:8

Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

Księga: 
Księga Jozuego
Chapter: 
1
Verset: 
8
Your rating: None Average: 4.1 (7 votes)
שלב תוכן