wysławianie Boga

5 Księga Mojżeszowa 10:14

Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. (BW)

 
Księga: 
5 Księga Mojżeszowa
Chapter: 
10
Verset: 
14
Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

List do Filipian 4:19-20

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. (BW)

Księga: 
List do Filipian
Chapter: 
4
Verset: 
19-20
Your rating: None Average: 3.5 (4 votes)

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
145
Verset: 
18-21
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 119:147

Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na Słowo Twoje. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
147
Your rating: None

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
118
Verset: 
28-29
Your rating: None Average: 3.4 (7 votes)

Psalm 103:19-22

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
19-22
Your rating: None Average: 2 (2 votes)

Psalm 63:4-6

Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
63
Verset: 
4-6
Your rating: None

Psalm 56:5

Bogu, którego Słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
56
Verset: 
5
Your rating: None Average: 4.8 (6 votes)
שלב תוכן