תשובה לתגובה

Branham

Czy naprawdę Branham jest prorokiem dla Żydów Mesjańskich? Czy Żydzi Mesjańscy zgadzają się z tym, co mówią "branhamowcy" na temat zwiedzenia niewiasty, w ogrodzie Eden, przez węża? Nie wiem, co jest podane w ich publikacjach, ale to, co sobie ludzie opowiadają, to jest NIEDORZECZNOŚĆ, jaką może tylko idiota wymyślić.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.