תשובה לתגובה

3. Przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem – Przymierze Wieczne

גרסה להדפסה

Na czym polegało przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem?

„Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.” (Rodz. 17:4-8, BW*)

Oto podstawowe założenia przymierza zawartego z Abrahamem:

1. Będzie to przymierze wieczne, potwierdzane z wyznaczanymi przez Boga fizycznymi potomkami Abrahama 'według pokoleń', o których dziś wiemy, że byli to: Izaak, Jakub, Dawid oraz Jeszua (Jezus).

2. Ziemia kananejska będzie dana Abrahamowi i jego potomstwu na wieczne posiadanie.

Jeżeli sam Najwyższy zawiera przymierze, można być pew-nym, że żaden warunek tego przymierza nie będzie złamany. Bóg to nie człowiek – nie wycofuje się z raz danej obietnicy, ani nie zmienia zdania:

„Tak mówi Pan: Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że Ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi.” (Jerem. 33:25, 26, BW)

Trwałość tego przymierza została podkreślona w sposób nie budzący żadnych wątpliwości: Tak jak nie zawodzą ustano-wione przez Stwórcę odwieczne prawa przyrody tak pewne będzie, że Bóg nie odrzuci potomstwa Jakuba – Izraela.

Już taka obietnica daje stuprocentową ufność, że nie zawiedzie żadna z Bożych obietnic danych Abrahamowi, ale gdyby tego było mało, mówi jeszcze:

Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” (Rodz. 22:16-18, BW*)
 
Szerzej na temat znaczenia przymierzy zawieranych przez Boga w opracowaniu: "Tajemnice Starego Testamentu" w rozdziale: "Na czym polega istota Przymierza Boga z Izraelem i czy w dzisiejszych czasach ma to jakieś znaczenie?"

Apostoł Paweł tak ujmuje powagę tej przysięgi, jaką złożył przed Abrahamem sam Bóg:

„Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,…” (Hebr. 6:13, BW)

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do przypieczętowanego tak solidnymi argumentami przymierza twierdząc, że w pewnym momencie zostało ono przez Boga zerwane, to jaką może mieć pewność co do własnego zbawienia? 

Zwróćmy teraz uwagę na przymierze Boga z Dawidem, fizycznym potomkiem i dziedzicem obietnicy Abrahama. 

----------------------
* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania
 
Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: info@mesjasz.info

 

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.