תשובה לתגובה

Czy Bóg wybrał Izrael, czy wybrał Izraela?

Czy Bóg wybrał IZRAEL, czy wybrał IZRAELA?
Wszystko wskazuje na to, że Bóg wybrał: najpierw Jakuba-Izraela, a potem jego potomstwo czyli wszystkie jego dwanaście plemion zwane IZRAELEM. A więc Bóg wybrał IZRAELA-lud, a nie Izrael-państwo.
Po wejściu tegoż ludu do ziemi obiecanej, na pewien czas zaistniał CAŁY DOM IZRAELA jako jedno państwo, którego mieszkańcami byli IZRAELICI, ale skutkiem nieustannego łamania przymierza, z domu Izraela został najpierw wydzielony dom Judy, a potem bardzo szybko spośród wszystkich plemion izraelskich Bóg obiecał zachować na zawsze tylko jedno plemię to, z którego wywodził się król Dawid, właśnie ze względu na Dawida oraz ze względu na wybrane przez Boga Jeruzalem.
To nie Bóg zerwał przymierze z wybranym ludem, to lud wielokrotnie zrywał przymierze z Bogiem, skutkiem czego Bóg został zmuszony do surowszego potraktowania tego krnąbrnego, odstępczego ludu, a wyrażają to słowa z Drugiej Księgi Królewskiej 30, 31:
"A pozostała przy życiu RESZTKA domu Judy zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. Bo z Jeruzalemu wyjdzie RESZTKA, a z góry Syjon poczet ocalonych: dokona tego gorliwość Pana Zastępów."
Słowa z rozdziału 31 Księgi Jeremiasza, w wersetach 31 – 37 nie pozostawiają wątpliwości co do tego, w jaki sposób gorliwość Pana Zastępów wykona ostatecznie, zapowiedziany wyrok i co pozostanie z całego wybranego ludu IZRAELA; Jeremiasza 31, 37:
"Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja NIE ODRZUCĘ CAŁEGO potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan."
Tak więc RESZTKA będzie zachowana na podstawie nigdy nie unieważnionego przymierza, ponieważ Bóg wie doskonale, że pojedyncze osoby były, są i będą do końca wierne przymierzu, znosząc pokornie nawet najcięższe cierpienia. Tak doświadczone będą dziedzicami obietnicy, a WSZYSCY INNI mają nową drogę, zapowiedzianą przez Jeremiasza – wersety 31 – 36 rozdziału 31 oraz Ewangelia Jana 14, 6:
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."
Jak znaleźć tę drogę? Wskazuje to Jezus – Ewangelia Mateusza 7, 13 i 14:
"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."
A także Ewangelia Mateusza 18, 20:
"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich."
Czy te rady Pana Jezusa zachęcają do szukania bardzo licznego zgromadzenia, poszukujących właściwej DROGI PRAWDY?
Czy liczebność zgromadzonych w religii jest jakąś wskazówką, że wybrana przez nią droga, jest tą drogą jedyną?
Dlaczego w ostatniej wieczerzy uczestniczyło tylko dwunastu apostołów? Czy Jezus wszystkich innych odrzucił?
Za Jezusem podążały tłumy, dopóki nie powiedział on niechcianej prawdy – Ewangelia Jana 6, 65 i 66:
„I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.”
Tak wytrwali przy nim tylko apostołowie.
Czy jakakolwiek religia może mieć większą moc niż sam Jezus, gdy odważy się głosić całą prawdę?

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.