תשובה לתגובה

Czy Nowe unieważnia Stare

Dlaczego Jezus miał prawo ustanowić w Imieniu Boga Nowe Przymierze, obiecane przez Boga wcześniej proroctwem Jeremiasza (Jeremiasza 31, 31 - 37)? Dlatego, że Boże Prawo, jakie go obowiązywało podczas pobytu na ziemi, WYPEŁNIŁ w sposób doskonały. Czy miał prawo unieważnić Przymierze, zawarte przez Boga OSOBIŚCIE? Nie, to Przymierze może unieważnić tylko SAM Bóg. Czy to znaczy, że kogokolwiek obowiązują obydwa Przymierza naraz? Ewangelia Mateusza 6, 24: „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.” Czy chodzi tylko o mamonę?
Każdego obowiązuje tylko jedno Przymierze, ale jest tylko jedna droga, prowadząca do celu ostatecznego, jakim jest wypełnianie PRZYKAZAŃ MIŁOŚCI, CZYLI DEKALOGU i dlatego warto korzystać ze „znaków drogowych”, szczegółowo rozpracowanych w całej BIBLII, KTÓREJ nikt unieważnić nie ma prawa!

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.