תשובה לתגובה

Święta Starego Przymierza

Czy przed poznaniem życia i działalności Jezusa Chrystusa Żydzi rozumieli sens obchodzenia TRZECH dorocznych świąt, ustalonych przez Stwórcę dla WYBRANEGO IZRAELA?
To prawda, żydowska interpretacja sensu tych świąt jest obrazem PRZEZNACZENIA Syna Bożego i wiernego WYPEŁNIENIA tegoż PRZEZNACZENIA przez Jezusa Chrystusa, ale to obrazują teksty kanoniczne Nowego Testamentu i ten OBRAZ ma dużo silniejszą WYMOWĘ, niż „cienie rzeczy przyszłych”; to się ogląda „wzrokiem wewnętrznym” i to PORUSZA DO GŁĘBI; „cienie” to PRZEŻYCIE spłycają.
Skoro nakazane przez Boga wszystkie trzy doroczne święta były zapowiedzią przyszłych zdarzeń, a zapowiedziane zdarzenia zaistniały już w całej pełni, to jaki jest sens kultywowania tych świąt dziś? Głębszym przeżyciem jest nieustanne przypominanie i rozważanie życia i działalności TEGO, KTÓREGO przyjście te święta zapowiadały, niż dalsze powielanie „cieni przyszłych zdarzeń”, które jedynie ten fakt proroczo zapowiadały.
Dla Pawła „przaśniki” to SZCZEROŚĆ I PRAWDA, czyli CZYSTOŚĆ CHRZEŚCIJANINA, który powinien starać się naśladować TEGO, KTÓRY był PRZAŚNY w sposób doskonały.
Jezus nie mógł znieść żadnych świąt, dopóki nie wypełniło się wszystko, a wszystko wypełniło się dopiero „na krzyżu”.
Obchodzenie świąt dodatkowo przyjętych przez Żydów nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i nic nie wiadomo o ich kultywowaniu przez apostołów, ale Żydzi i dziś nie muszą z nich rezygnować.
Dlaczego Żydzi wszędzie urządzali na Pawła zasadzki? Kiedy i jak można było najłatwiej POKAZAĆ światu „ODSTĘPSTWO” Pawła – czy nie w okresie świąt, gdyby Paweł okazał ich lekceważenie? Podstępny zamysł Żydów ukazują wersety powyżej wersetu Dz. Ap. 20: 6, a zasadzek na apostoła narodów opisano sporo. Paweł był nie tylko cierpliwy, ale i INTELIGENTNY.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.