תשובה לתגובה

Święto przaśników

Gdyby poznać dokładnie jak Święto przaśników jest obchodzone po dzień dzisiejszy przez żydów od razu widać że święto to jest jakby proroctwem śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Do szerszego objaśnienia podam na dole ciekawy film który polecam obejrzeć.

Czy w Nowym Testamencie jest zakaz spożywania rzeczy nieczystych bo taki zakaz jest w starym testamęcie??

Rzymian 14: 20 Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. 21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi .

Czyżby ten werset mówił nam że możemy jeść nieczyste? Nie. Nie możemy jeść nieczystych, ale Bóg oczyścił jedzeni, lecz jeśli by nam sumienie obarczało winą tedy jeść nie możemy.

Powiedz mi gdzie w Nowym Testamencie jest nakaz obchodzenia święta przaśników???

Owszem jest kilka wzmianek o tym że uczniowie, a nawet Pan Jezus obchodził to święto. Ale czy święcąc śmierć Pana Jezusa podczas Łamania chleba i picia wina na wzór wieczerzy Pańskiej, Jak sam Pan nam przykazał nie obchodzimy wtedy tego święta?? Przecież Każda wieczerza Pańska Jest właśnie święceniem tego święta. Żydzi do dziś łamią chleb i piją winę podczas tego święta i pan Jezus właśnie to nam nakazał. Jeśli więc chodzimy do zboru co niedziele i łamiemy się chlebem to czy nie święcimy tego święta? oczywiście że święcimy.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Mk 2,27 czy z innymi świętami jest inaczej czy również zostały ustanowiomne dla człowieka??Wydaje się że zostały ustanowione dla człowieka by mógł bardziej zrozumieć prawdy Boże poprzez studiowanie tych świąt jak i przekazywać podczas tych świąt młodszym pokoleniom co Pan dla nich zrobił. A rozpamiętywanie tego jest dla nich pożyteczne.

wyj 12:26 Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - 27 tak im odpowiecie: "To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił"».

Wydaje mi się że dobrą rzeczą jest święci Żydowskie święto pesach. Ale sądzę że jeśli ktoś go nie święci to jeśli sumienie go nie potępia to nie grzeszy.

galacjan 4: 9 Teraz jednak, gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać? 10 Biblia Warszawska:
Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! 11 Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.

galacjan 3:10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

A na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy Abraham Został zbawiony z wiary czy musiał przestrzegać święta??
Jeśli od razu nasuwa ci się odpowiedź że Abraham nie przestrzegał tych świąt to masz rację. Ale został zbawiony mimo to . pewnie nasuwa ci się myśl że za czasów Abrahama nie było tych świąt, i tu przyznam że masz racje.
Ale przyjmijmy że Abraham żyłby w czasach kiedy takie święta były ustanowione. Wydaje się że wtedy przeszczegałby je, być może nawet bardzo by je przestrzegał. Ale musimy szczerze przyznać że został on zbawiony tylko i wyłącznie przez Wiarę dzięki naszemu Wspaniałemu Bogu Który w Jezusie Chrystusie Swoim Synu Pojednał ze Sobą Świat. Chwała mu za to !!!

podaqje link do filmu który da nam lepsze spojrzenie na święto pesah

https://www.youtube.com/watch?v=24oke59_ez0

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.