תשובה לתגובה

niezrozumienie

Niestety mało poznania anonimie,mało......
pomódl się o rozwój duchowy a dobry Bóg go udziela chętnie każdemu.
No bo jak możemy mieć święto przaśników każdej niedzieli?????
No koments więcej..

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.