תשובה לתגובה

Czczenie sabatu

Dzień wypoczynku – sabat ustanowił Bóg zaraz po wyprowadzeniu ludu z Egiptu, ponieważ było to bezwzględną koniecznością dla utrzymania porządku podczas prowadzenia tego ludu, nawet, gdyby ta wędrówka miała trwać nie lata, a jedynie miesiące i to w warunkach bardziej sprzyjających.
Organizm człowieka nie może być obciążony długotrwałym wysiłkiem bez wytchnienia. Jak by wyglądała ta wędrówka bez ustalenia jednego, wspólnego dla wszystkich, dnia wypoczynku?
Nadany nieco później dekalog zabraniał wykonywania pracy w dniu sabatu, ale, co mogło być pracą dla tego ludu, który pracę znał ze swej egipskiej niewoli? Dlatego niezbędne stało się uściślenie tego określenia i wtedy Bóg zabronił także rozpalania ognia w dniu sabatu, bo w tamtych warunkach, na pewno, wymagało to niemałego wysiłku.
Uzasadnienie, dlaczego Bóg dał IZRAELOWI sabat zawiera werset 15, z 5-go rozdziału Księgi Dwarim.
Podsumowując można powiedzieć, że w dzisiejszych warunkach wystarcza przestrzeganie sabatu w zakresie podanym w wersecie 20: 10 z Księgi Szmot. Takie jest moje osobiste zdanie. Czy sabat czci ten, kto w jakikolwiek sposób zachęca kogokolwiek do jego bezczeszczenia? Czy Bóg pochwala takie poczynania?

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.