תשובה לתגובה

IZRAEL a Żydzi

Gdzie i kiedy Bóg zawarł przymierze z Hebrajczykami, albo z Żydami, bo o czymś takim ja nic nie wiem?
Wiem, gdzie i kiedy Bóg zawarł przymierze z IZRAELEM, wiem także, kto, jak i z kim zawarł nowe przymierze, zapowiedziane przez Jeremiasza w wersetach: 31: 31 – 37 i wiem, że poza tymi dwoma przymierzami Biblia nie mówi nic o żadnym innym przymierzu Boga z jakimkolwiek innym narodem.
Mam wątpliwości, czy społeczność, która przyjęła samowolnie imię, jakiego Bóg jej nie nadał, ma prawo do przywilejów, wynikających z przymierza, jakie Bóg zawarł z ustanowionym przez Siebie narodem, któremu OSOBIŚCIE nadał imię: IZRAEL. Tą zamianą imienia Bożego na swoją nazwę Żydzi narobili bałaganu!
Czyż nawet w prawie ludzkim nie jest tak, że jeżeli, któraś ze stron umowy zmienia swoje dane, to dokument umowy wymaga odnowienia? Kiedy Bóg odnowił przymierze z Żydami? Pominąwszy nawet fakt, że nigdy takiej odnowy nie było – czy Żydzi wiernie dochowują wszystkich warunków przymierza Boga z IZRAELEM? Czyż nie z powodu poprzekręcania przez Żydów warunków, przywłaszczonego przez nich przymierza, Jezus ostrzegał przed skutkami odstępstwa (Ew. Łukasza 13:1 – 5) i stwierdził, że postępują według pożądliwości swojego ojca, którym nie jest nawet Abraham (Ew. Jana 8, 44)?
Czyją są synagogą (Apokalipsa 2: 9 i 3: 9)? A może naprawdę żydowscy przewodnicy zmierzają do przechwycenia panowania nad światem przed Stwórcą (jak to się powszechnie powtarza)? Pod czyim zwierzchnictwem?
Czy uczniowie Jezusa są zdecydowani kontynuować „zakusy” żydowskich przewodników?

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.