תשובה לתגובה

ŻYDZI MESJAŃSCY - stronniczy, czy nie?

Czy dzisiejsi "Żydzi Mesjańscy" podzielają poglądy Żydów, zwalczających naukę Jezusa Chrystusa w czasach apostołów?

List apostoła Pawła do Galacjan jest skierowany, przede wszystkim, do chrześcijan w Galacji, którzy znajdowali się pod presją Żydów, będących przeciwnikami nauki Jezusa Chrystusa, nie uznawanego przez nich za Mesjasza.
Cała treść listu poucza i umacnia, niedojrzałych duchowo, początkujących uczniów nauki Jezusa, do zdecydowanego przeciwstawienia się agresywnym naciskom Żydów, którzy starali się ich OMAMIĆ swoim fanatyzmem, opartym na ludzkich, a nie Bożych, naukach żydowskiego zakonu.
Życzenia Pawła, kończące ten list, jeszcze raz zachęcają do MOCNEGO trzymania się zakonu chrystusowego i zasady, że „ani obrzezanie, ani nieobrzezanie NIC nie znaczy”, a skierowane są do WSZYSTKICH ZBORÓW BOŻYCH, czyli do CAŁEGO BOŻEGO IZRAELA w Galacji!

Powoływanie się „Żydów Mesjańskich” na werset z Dziejów Apostolskich (21, 20), który rzekomo ukazuje podporządkowywanie się nauki Jezusa Chrystusa zakonowi jest także stronnicze, ponieważ następny werset (21, 21 i wersety kolejne) jednoznacznie wykazuje, że Paweł nauczał zgodnie z doznanym objawieniem, a jedynie dla dobra Żydów spod zakonu, nie chcąc ich zrazić do kiełkującej dopiero nauki Mesjasza, poddawał się niektórym obrzędom zakonu (21, 21): „O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów.”
PYTANIE – Kto postępował właściwie: zastraszeni, przez Żydów spod zakonu, początkujący chrześcijanie, czy NIEULĘKNIONY Paweł? Jaka stąd nauka dla nas?
Pozdrawiam - Anna

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.