תשובה לתגובה

SKRZYNIA PRZYMIERZA w Świątyni Salomona

SKRZYNIA PRZYMIERZA w Świątyni Salomona
Pierwsza Księga Królewska 8, 9: „W Skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej.”.
Treść tego wersetu jest zgodna z treścią wersetów z Drugiej i Czwartej Księgi Mojżeszowej oraz ze świętością Skrzyni Przymierza, której nawet Aaron nie miał prawa nie tylko dotykać, ale w ogóle zbliżać się do niej bez potrzeby, pod groźbą poniesienia śmierci.
Kto był w stanie uczynić przy Skrzyni cokolwiek więcej ponadto, co NAKAZAŁ PAN?
Druga Samuela 6, 6 i 7: „A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku Skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku Skrzyni, i umarł tam przy Skrzyni Bożej.”
Po tym zdarzeniu, kto by wyciągnął rękę w stronę Skrzyni, aby zdjąć jej wieko?
Pytanie – gdzie jest źródło prawdy: w Torze i Starym Testamencie, czy w liście do Hebrajczyków, co do którego nie ma pewności, że własnoręcznie napisał go Paweł ani, że ten szczegół został dokładnie przetłumaczony?
Co było za zasłoną w Drugiej Świątyni, skoro mówi się, że Skrzynia Przymierza zaginęła w roku 586 p.n.e.? Zaginęła, czy spłonęła?
Przytoczony werset z II M. 25: 21 nie nakazuje Mojżeszowi osobiście wykonać polecenia, bo nie jest możliwe, aby wykonał on osobiście wszystko to, co Bóg kieruje do niego osobiście w innych wersetach, np 11, 12, 17, 18, 19, a pewnie w wielu innych.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.