תשובה לתגובה

Zasłony i wieko

Wiemy, jak wyglądała Świątynia-Namiot Zgromadzenia, którą zbudował Mojżesz na polecenie Boga. Wiemy, jak w tej Świątyni wyglądała zasłona u wejścia do Przybytku i wiemy, jak wyglądała druga zasłona, która oddzielała MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE od Miejsca Świętego.
Bóg rozmawiał z Mojżeszem i TYLKO z Mojżeszem twarzą w twarz, a rozmawiał z nim sponad wieka, umieszczonego na Skrzyni Przymierza, dopiero po wniesieniu Skrzyni do Miejsca Najświętszego – Księga Wyjścia 26, 34.
Po tym, jak zginęli dwaj synowie Aarona w chwili, gdy ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał, Bóg określił dokładnie, jak powinien postępować Aaron, korzystający z Jego przyzwolenia na wejście do Miejsca Najświętszego, aby nie zginąć podobnie. Mówi o tym Księga Kapłańska, rozdział 16, wersety: 3 – 14.
Czy jest możliwe, aby to święte wieko było kiedykolwiek wynoszone z Miejsca Najświętszego po uświęceniu Namiotu Zgromadzenia przez samego Boga – 40: 34 i 35? Biblia nie mówi, co się stało z wiekiem, gdy Mojżesz umarł – czy jest możliwe, że ono nie utraciło wtedy swej świętości, skoro nikt więcej nie miał już nigdy oglądać Oblicza Boga tak, jak oglądał Je Mojżesz?
W Świątyni Salomona, zamiast wieka, nad Skrzynią Przymierza Salomon kazał wyrzeźbić cheruby z drzewa oliwkowego i pokryć je złotem – Pierwsza Królewska rozdział 6: 23 - 28 oraz 8: 6 i 7; natomiast Miejsce Najświętsze było w tej Świątyni oddzielone od Miejsca Świętego specjalnie skonstruowanymi drzwiami wahadłowymi – rozdział 6: 31 – 34; z tego wynika, że w tym Przybytku nie było żadnej zasłony.
Na temat Drugiej Świątyni Biblia nie mówi nic – Księga Ezdrasza 6, 15: „I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza.” - i to jest wszystko, co na temat tej Świątyni NAPISANO.
Skąd i co wiadomo na temat tej Świątyni oraz zasłon, dzielących jej wnętrze – czy były to zasłony, czy podobnie jak w Świątyni Salomona – tylko drzwi, wiadomo, czy nie wiadomo?
Księga Ezechiela Skrzyni Przymierza w ogóle nie wspomina, a Jeremiasza 3, 16 mówi: „... już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej.”

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.