תשובה לתגובה

Psalm 119:109

גרסה להדפסה
Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, lecz o Zakonie Twoim nie zapominam. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
109
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

תגובה

 
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.