פרסומים אחרונים

סוגהודעהמחברתגובותLast updated
Werset Na Dziś List do Efezjan 3:1-6 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś Księga Jozuego 23:11 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś5 Księga Mojżeszowa 32:4 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś 5 Księga Mojżeszowa 10:14 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś 3 Księga Mojżeszowa 18:4-5 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś 2 Księga Samuela 22:7 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na Dziś 2 Królewska 17:39 aviyah20080לפני 13 שנים 5 שבועות
Werset Na DziśPsalm 53:3 aviyah20080לפני 13 שנים 6 שבועות
Werset Na DziśPsalm 95:6 aviyah20080לפני 13 שנים 7 שבועות
Werset Na Dziś Księga Przypowieści 27:17 aviyah20080לפני 13 שנים 7 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 14:22 aviyah20080לפני 13 שנים 7 שבועות
Werset Na DziśPsalm 112:4 aviyah20080לפני 13 שנים 7 שבועות
Werset Na DziśKsięga Izajasza 61:10 aviyah20080לפני 13 שנים 7 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:24 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 22:1 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 3:21-24 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 9:10-12 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśPsalm 50:23 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Przypowieści 19:23 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Hioba 22:23-28 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśKsięga Hioba 33:14-17 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:105 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśPsalm 118:28-29 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśPsalm 111:2-3 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות
Werset Na DziśPsalm 119:163 aviyah20080לפני 13 שנים 8 שבועות