פרסומים אחרונים

סוגהודעהמחברתגובותLast updated
Werset Na DziśPsalm 88:14-15 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś Księga Objawienia 3:5 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na DziśKsięga Objawienia 3:20 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Jana 4:10-11 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List Piotra 2:17 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 5:9 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:17 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:10 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 4:7-8 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 3:17 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 2:8 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:22-25 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:5-8 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:2-4 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List Jakuba 1:19-20 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List do Hebrajczyków 12:14 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List do Hebrajczyków 11:1 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tymoteusza 2:5 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tymoteusza 1:17 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tesaloniczan 5:23-24 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tesaloniczan 5:22 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tesaloniczan 5:20 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś 1 List do Tesaloniczan 5:16-19 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś1 List do Tesaloniczan 4:3-7 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות
Werset Na Dziś List do Filipian 4:19-20 aviyah20080לפני 12 שנים 9 שבועות