Skoro Bóg jest tak potężny, to dlaczego Szatan pokrzyżował plany Boga?

Wersja do wydruku

Uściślijmy, co dokładnie Szatan ‘namieszał’ w planach Bożych. Czy sprawił coś, czym wywołał Bożą konsternację, bezradność, a może zmianę planów? 

Pamiętne słowa Szatana: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział…?” (Rodz. 3:1) sprowokowały Adama i Ewę, aby poznać dobro i zło, ale czy pokrzyżowały plany Boże? 

Zwróćmy uwagę na następujący werset biblijny: „(…) nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was” (1 Pi. 1:18-20,*BW)

Zastanawiające jest stwierdzenie, iż Pan Jezus, został przeznaczony jako ofiara pojednania za nasze grzechy jeszcze przed założeniem świata. Co to znaczy? Zanim jeszcze na ziemi Bóg stworzył ludzi, wiedział, że wcześniej czy później kwestia grzechu jako skutku poznania zła pojawi się na ziemi i był na to przygotowany. Nie może być więc mowy o pokrzyżowaniu planów Stwórcy. 

Niektórym wydaje się jednak, że dopuszczenie przez Najwyższego istnienia zła na świecie jest dowodem Jego słabości, czy bezradności. Tę kwestię objaśnia odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Bóg dopuścił istnienie zła?”

---

* wytłuszczenie autora opracowania

 

Your rating: Brak Ocena: 3.4 (14 votes)