Reply to comment

Filmowy Babilon

Czy Żydzi mesjańscy są przekonani, że Jezus akceptuje wszystkie istniejące dziś religie chrześcijańskie i jest zadowolony z tego, że jest ich aż tyle? Czy naprawdę one wszystkie są wierne nauce Jezusa Chrystusa, przecież każda z nich mówi zupełnie coś innego? Dla mnie to jest JEDEN WIELKI BABILON!
Dlaczego na waszych stronach internetowych, po waszych filmach ukazują się łącza do filmów wszystkich... władców tego świata? To miesza w głowach i wprowadza zamęt. Czy nie można tego zablokować?
Każdy, kto jest zainteresowany inną religią, może ją sobie znaleźć sam!

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.