Reply to comment

Naród wybrany

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 6, 16 – 19:
16)Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan,
a tych siedem jest dla Niego
OBRZYDLIWOŚCIĄ:
17)BUTNE OCZY, kłamliwy język,
ręce, które przelewają krew
niewinną,
18)SERCE, KTÓRE KNUJE ZŁE MYŚLI,
nogi, które śpieszą do złego,
19)Składanie fałszywego świadectwa
i sianie niezgody między braćmi.
Dlaczego Żydzi koniecznie chcą być „WYBRANI”? Czy nie mogą być, jak wszyscy?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.