Reply to comment

Zgromadzony iZRAEL

A co ze słowami Pana Jezusa który rozmawiając z Nikodemem powiedział mu:Ew.Jana 3:1-21.
Podałem całość ale bardzo ważne jest to co mu dobitnie powiedział Pan Jezus:w-3 Odpowiadając Jezus ,rzekł Mu: Zaprawdę,zaprawdę,powiadam ci,jeśli się kto nie narodzi na nowo,nie może ujrzeć Królestwa Bożego.Nikodem tego nie rozumiał więc usłyszał wykład-w -5
Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci,jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha,nie może wejść do królestwa Bożego.W-6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Pytanie- czy obecny IZRAEL jako państwo jest ciałem czy duchem? -jest ciałem a nie duchem.
Duchem pisząc dosłownie, są tylko ci którzy narodzili się na nowo-i ci są IZRAELEM wybranym
przez Boga.Więc co będzie z Izraelem cielesnym-odpowiedz daje,Ks.Zachariasza:13:7-9.
Pozostanie tylko trzecia część.Prorok mówi o przyjściu Mesjasza i czasach końcowych,bardzo ciekawe proroctwo o Izraelu i pozostałych narodach.Do tej pory Izrael czeka na przyjście Mesjasza a nie poznali tego który przyszedł i został zgładzony,tak jak Szczepan powiedział że staliście się mordercami.Owszem przyjdzie Mesjasz we własnym imieniu i ten będzie zaakceptowany ale,ale to będzie antychryst.Tak jak powiedział Pan Jezus ,-gdy przyjdzie we własnym imieniu to go przyjmiecie.
Józef.pozdrawiam.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.