Reply to comment

Kiedy odnowienie państwa Izrael?

Izrael zostanie odnowiony i co dalej?
(Ezech. 38: 14): „Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz (15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. (16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok.... (18) Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską – mówi Wszechmocny Pan – wzbierze we mnie zapalczywy gniew,.....”
I co się wtedy stanie? To opisuje Apokalipsa Jana (16: 16).
Ile zostało czasu do odnowy Izraela i rozstrzygających wydarzeń dla obecnego świata?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.