Reply to comment

skoro werset 24 księgi

skoro werset 24 księgi ezechiela wskazuje,że izrael ma być odmieniony w ziemi którą daję im Bóg,a w 11rozdziale i 8 wersecie księgi obawienia Jan nazywa Jerozolimę-stolicę dzisieszego Izraela-Sodomą i Egiptem,czyli miastem nierządu i domem niewoli,to może miejsce w którym znajduje się dzisiejszy Izrael,jest niewłaściwe? Może Maj 48 roku to nie był ten czas do sprowadzenia izraela? co o tym myslicie?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.