Reply to comment

Nowe Jerusalem

Nowe Jerusalem zstępujące,miało po 12000 stadiów/stadionów długości,szerokości i wysokości. Jest to kształt doskonalego sześcianu. a sześcian ma 12 krawędzi, zatem 12x12000=144000,-jest to liczba wybranych Jezusa.

Obj. 21:10
10. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
(BW)
Obj. 21:16
16. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.
(BW)

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.