Reply to comment

IZRAEL WYBRANY - dla kogo?

Czy Bóg wybrał IZRAELA dla IZRAELA? Nie, wybrał go dla świata, aby był dla niego drogowskazem!
Co wart jest drogowskaz niewidoczny, albo nieczytelny? Aby drogowskaz spełniał swoje zadanie musi być wykonany i utwierdzony zgodnie z zasadami, które to gwarantują.
Czy nie dlatego IZRAEL raz na zawsze otrzymał wytyczne, które nie mogą być zmienione przed doprowadzeniem całego świata do celu ostatecznego?S

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.