Reply to comment

zwycięstwo

Pytanie czy Bóg zawsze staje po stronie Izraela. Jak zatem nazwać zniszczenie Jerozolimy, świątyni i utraty państwa na około 2000 lat - zwycięstwem "karą" Boga Izraela, czy - jak by to ujął jakiś cesarz - Boga Rzymu?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.