Reply to comment

Może.....

...powinieneś ułożyć wszystko chronologicznie i umiejscowić Boga,człowieka i Boży plan.Czytając Stary Testament,często też mam mieszane uczucia i nie rozumiem wielu rzeczy,lecz zawsze mam w sercu ,w myślach jedną myśl,że Stary Testament jest Drogą,która ma służyć (utorować)do przyjścia Pana Jezusa.Może jestem w błędzie , ale tak to własnie czuję .

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.