Reply to comment

Obowiązujące przykazania

Czy twórcy Talmudu są pewni, że Żydów obowiązuje tylko 613 przykazań? Koniecznie powinni to dokładnie policzyć, bo gdyby się okazało, że jednak tych przykazań jest 666, to imię apokaliptycznej bestii przestałoby być tajemnicą dla WYBRANYCH, których słudzy bestii starają się wszelkimi sposobami doprowadzić do unicestwienia przez Samego Boga w przypadku, gdyby, skutecznie zwiedzeni przez przeciwników, przyjęli nieopatrznie, nieznany dziś, zbrodniczy znak bestii, będący obrzydliwością w oczach Stwórcy.
Ile PRZYKAZAŃ, DWUKROTNIE ZAPISANYCH, nadał WYBRANEMU IZRAELOWI Bóg? Kto jest w stanie zapamiętać 613 „przykazań”?
Czy Bóg nagradza liczenie bez polecenia?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.