Reply to comment

Przykazania a wzorce postępowania

Przykazania to Nowy Testament zawiera TYLKO DWA!
Czy doskonałą miłość można ograniczyć jakąkolwiek liczbą, określającą, co jej wolno, a czego nie wolno czynić? Ten naliczony tysiąc różnych szczegółów nie można absolutnie nazwać przykazaniami, to są tylko NIELICZNE wzorce dla uczniów Jezusa, którzy nie mają, na dzień dzisiejszy, dostatecznie ukształtowanego sumienia, aby mogło ono nieomylnie wskazywać im drzwi do JEGO owczarni i pozwoliło im słyszeć wyraźnie głos dobrego pasterza, który wiedzie SWOJE OWCE wprost do SWEGO pastwiska.
Tylko nieustanna praca nad swoim sumieniem może w przyszłości zaowocować DOSKONAŁĄ OSOBOWOŚCIĄ, która wtedy nie będzie potrzebowała żadnych wzorców, aby czynić wszystko, co znajduje upodobanie w oczach naszego Stwórcy; niestety, na razie, wszystkie dobre wzorce są potrzebne każdemu z nas i DZIĘKUJMY NAJWYŻSZEMU za to, że możemy je znaleźć w JEGO SŁOWIE, zarówno, w tym „starym” jak i w tym „nowym”.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.