Reply to comment

imitacja

Ponieważ to jest fałszywy Izrael, który przyjmie fałszywego Mesjasza (antychrysta) - i to dla niego buduje fałszywą świątynie ,aby ten tam mógł zasiąść na tronie I obwołać się fałszywym "Bogiem".
Prawdopodobnie to Izrael - ten obecny,będzie tym przepowiedzianym fałszywym prorokiem, bestii.
Świadectwo bestii, będzie sfabrykowane ,by się "zgadzało" z prorokami.
Nie wiadomo ,jaką w tym wszystkim ,rolę odegra plemię Dana,bo nie ma go w zgromadzeniu Jakuba ,wśród 144 tys opieczętowanych.- Obj.Jana 7/5-8
Jezus Chrystus powróci i odbuduje KRÓLESTWO Izraela,a sam jako król, ZASIĄDZIE NA TRONIE DAWIDA.- Zachariasz.14/9
A to co jest dzisiaj to PAŃSTWO O ŚWIECKIM SYSTEMIE WŁADZY.
Prawdziwy Izrael jest ukryty w narodach ,a zostanie zgromadzony w ponadnaturalny sposób, przez Mesjasza.
Książę Pokoju czyli ŚWIETY IZRAELA ,sprowadzi ich z czterech stron świata. Dzieje Apostolskie 2/5- 11
mówi że w Dniu Pięćdziesiatnicy ,gdy zstąpił Duch Święty,w Jerozolimie przebywali Żydzi,mężowie nabożni,spośród wszystkich ludów ,jakie są POD NIEBEM..
I oni nie znali już swojego języka. Dlatego apostołowie otrzymali dar języków by przemówić do nich ,w języku w jakim się urodzili.:Partowie,Medowie,Elamici,i mieszkańcy Mezopotamii,Judei,Kapadocji,,Pontu i Azji.Frygii,Pamfilii.Egiptu i części Libii,położonej obok Cyreny,o przychodnie rzymscy.Zarówno Żydzi jak i prozelici.,Kreteńczycy,i Arabowie.
Obecny Izrael to świeckie państwo,żądne władzy i panowania nad narodami.Jego bóg nazywa się MAMONA.
"KTO POSIADA PIENIĄDZE,TEN KONTROLUJE CAŁY ŚWIAT"- oto wizja tych którzy chcą panowania nad światem,ale bez Boga.
A liczba 666 oznacza ZŁOTO SALOMONA - i odnowienie potęgi królestwa Salomona ,I Król.10/14-15
dlatego odbudowana będzie świątynia Salomona.
Powstaje ludzkie królestwo oparte na niesprawiedliwości i mądrości z drzewa poznania dobra i zła ,która jest demoniczna.Ten sam szatański duch pychy,stoi za tym projektem władzy - " będziecie jak Bóg".
Jerozolima w czasie prorokowania 2 świadków będzie nazywana Sodomą i Egiptem. - Obj.11/8
A co ciekawe : w Brazylii w San Paulo - powstała już kopia świątyni Salomona i są tam ekumeniczne spotkania
https://www.youtube.com/watch?v=4ASKiSJylrM
odstępczy kościół.!!

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.