Reply to comment

Witam!

Ja też bardzo się cieszę ,że mogę korzystać z tej wspaniałej strony. Dziękuję Bogu za moich braci i siostry w Panu ,którzy są pochodzenia żydowskiego.Bardzo kocham ten wybrany przez samego Boga naród.Modlę się o błogosławieństwo dla tego narodu i Bożą ochronę.Szalom.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.