Reply to comment

Nadzieja zawsze jest

Witam, Ostatnio natknąłem się w tv na program o historii Państwa Izrael, iż to niezwykła sprawa że z niebytu powstał po takim czasie i że jest tak piękny i nowoczesny. Wierzę ,ze tak chciał Pan, bo takie były proroctwa. Teraz również natknąłem się na te stronę i zobaczyłem jak bardzo ludzie powinni być braćmi, zdążając do tego samego celu w życiu. Nie przypuszczałem ,że ruch Mesjański się powiększa,ze mogą tu znaleźć miejsce nie tylko Izraelczycy. Mam w myślach coraz bardziej pytanie, czy ,a może - dlaczego Bóg nie wpłynie np przez jakieś objawienia,czy inne niezwykłe/dla nas rzecz jasna/ działania, aby ortodoksyjnym duchownym Wiary Mojżeszowej uświadomić,że Jezus naprawdę umarł za wszystkich wtedy i właśnie TAM w Jerozolimie. Czy jedyne dojście do prawdy będzie możliwe kiedyś właśnie przez wzrost liczby Żydów wierzących w Mesjasza , Szalom

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.