Reply to comment

Kto jest Izraelem?

Nie ma już dwóch narodów wybranych. Jest tylko jeden w Chrystusie. A w Jezusie nie ma już Żyda i Greka. Wszyscy jednakowo potrzebują Go. Zmieniły się czasy i Przymierza. Mamy już Nowe Przymierze. Stare było obrazem rzeczy przyszłych. Spełniło swoją rolę i przestało obowiązywać. Prawdziwym Izraelem jest Izrael według Ducha a nie według ciała. Żyd według ciała jedynie, który nie wierzy w Jezusa tak samo jest potępiony jak niewierzący nie-Żyd, a wierzący Żyd będzie tak samo zbawiony jak wierzący nie-Żyd, bez żadnej różnicy czy uprzywilejowania. Dziećmi abrahamowej obietnicy sa dzieci według Ducha a nie według ciała. Każdy kto podaje się za Żyda, ale nie wierzy w Jezusa, tak naprawdę należy do "synagogi szatana" a nie Zboru Jezusa. I jeszcze jedno: Nowy Testament Bóg pozostawił nam w greckiej szacie językowej , i naprawdę nie ma żadnej potrzeby aby to nazewnictwo na siłę judaizować . Nie ma co ubarwiać Dobrej Nowiny przez własne upodobania. Nowy Testament jest takim jakim jest. Ta święta księga głosi Jezusa, Zbawiciela wierzących ze wszystkich narodow. To jest Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie a nie o żydach czy Izraelu. Takiej Ewangelii w ogóle nie ma. To jest inna Ewangelia, choć innej nie ma... Pozdrawiam

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.