Reply to comment

W co wierzą Żydzi Mesjańscy, a co zdecydowanie odrzucają

Bóg nigdy nie zerwał przymierza z Izraelem, natomiast Biblia wielokrotnie podkreśla, że to Izrael przymierze zerwał (Jeremiasza 11, 10): „i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.” Mimo to, Bóg wielokrotnie zapewniał, że nigdy nie odrzuci Izraela całkowicie np. Jeremiasza 31, 37, czy Jeremiasza 33, 25 i 26.
Moje wątpliwości:
1)Dlaczego IZRAELICI odrzucili po powrocie z niewoli babilońskiej, nadane im przez Boga, imię: „Izrael” i nadali sobie obecną nazwę: „Żydzi”? Czy czuli się do tego zobowiązani z powodu zerwania przymierza?
2)Jaki chrzest uznają Żydzi Mesjańscy?
3)Dlaczego na stronie powiązanej z chrztem w imię Jezusa pojawia się nazwisko: „Branham”? Czy dla Żydów Mesjańskich Branham jest prorokiem? Dla mnie Branham ma powikłania z siłami nieczystymi.
Rozważam wstąpienie do religii Żydów Mesjańskich, ale muszę mieć pewność, że jest to RELIGIA PRAWDZIWA. Tyle natworzyło się na świecie religii chrześcijańskich, że można mieć wątpliwości, czy wśród nich jest choć jedna WIERNA nauce Jezusa Chrystusa.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.