Reply to comment

Mój autorytet

Dla mnie JEDYNYM AUTORYTETEM jest Biblia Święta. Przekonać mnie, że się mylę może tylko ten, kto potrafi to udowodnić w dyskusji, opartej na Biblii i poprzeć to konkretnymi wersetami. Żadne "intuicyjne" przypuszczenia nie znaczą dla mnie NIC.
Pozdrawiam i zachęcam do ROZPOCZĘCIA UWAŻNEGO CZYTANIA Biblii, bo to jedno twoje zdanie mówi, że nie masz pojęcia o tym, co w niej NAPISANO - Pierwszy Koryntian 4, 6: "... abyście na nas się nauczyli NIE ROZUMIEĆ WIĘCEJ PONADTO, CO NAPISANO."

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.