Reply to comment

Przymierze Boga

Kto posiada moc, aby rozwiązać i unieważnić umowę, jaką, z kimkolwiek, zawarł Jedyny, Wszechmogący Bóg? Gdyby wolą Boga było, Przymierze unieważnić, to unieważniłby je tak, jak je zawarł, czyli z całym ludem. Przecież jedenastu Żydów plus jeden Kananejczyk, którzy razem byli dwunastoma apostołami, nawet nie byli reprezentantami wszystkich dwunastu plemion IZRAELA. A Jezus, czy miał moc, aby unieważnić Przymierze Stwórcy Wszechrzeczy? Bóg Jezusa posłał na ziemię z konkretnym zadaniem i to Jezus wypełnił, czy Bóg upoważnił go także do unieważnienia Swojego Przymierza? W całej Biblii nie ma mowy o czymś takim.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.