Reply to comment

Nieczystości

Printer-friendly versionProszę mi powiedzieć czy współcześnie powinniśmy jakoś przestrzegać przykazań dotyczących obmywań ciała i prania ubrań w związku z nieczystościami opisanymi np. 3 Moj. 15 rozdział i wszelkimi innymi ( np. noszenie padliny itd.) ?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.