Reply to comment

Kanon Paschalny

Printer-friendly versionWitam czy jestem w stanie uzyskać tutaj informacji na temat stosunku kanonu paschalnego do społeczności Żydowskiej...a dokładniej : teologiczne znaczenie historii Izraela w świetle irmosów 9 pieśni kanonu Paschalnego , czy jest ktoś w stanie nakierować na odpowiednią literaturę, chętnie poczytam, tylko nie mogę obecnie znalezć odpowiednich zródeł, byłbym wdzięczny pozdrawiam o to przykładowy irmosy:1. Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarz, ludy! Pascha, Pańska Pascha! Ze śmierci do Ŝycia, i z ziemi do nieba, Chrystus Bóg nas wiedzie, hymn zwycięstwa nucących.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.