Jeżeli dzieło Boga jest doskonałe, jak mówi Biblia, to dlaczego Bóg stworzył ludzi, którzy zgrzeszyli?

Printer-friendly version

W Księdze Rodzaju (1 Mojż.1:31a) jest napisane: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.”

Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mojż. 32:4) stwierdzono: „Doskonałe jest dzieło Jego”.

Dzieło twórcze obejmuje także człowieka, toteż niektórzy zastanawiają się jak to możliwe, że doskonałe istoty zgrzeszyły. Otóż, Bóg stwarzając ludzi dał im wolną wolę, co oznacza możliwość dokonywania wyborów. W przeciwnym wypadku byliby oni niczym zaprogramowane maszyny, bez możliwości decydowania o własnym postępowaniu. Byłyby to istoty ubezwłasnowolnione. Tworzy to pewnego rodzaju paradoks, ponieważ trudno byłoby to nazwać doskonałością. 

W przypadku obdarzenia ludzi wolną wolą, doskonałość polegała zatem na braku barier poznawczych. 

Ludzie nie musieli sprawdzać na czym polega dobro i zło ufając, że ich Stwórca wie lepiej co jest dla nich właściwe. Jednak zdecydowali się na zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, co oznaczało, że chcą tego osobiście doświadczyć. Ich wolnej woli stało się zadość. 

Your rating: None Average: 3.8 (16 votes)