תשובה לתגובה

IZRAELICI a Żydzi

Jeżeli Jerozolima stała się miejscem pielgrzymek od chwili wybudowania tam, przez Salomona, Świątyni Bożej, to, na pewno, pielgrzymującymi mogli być TYLKO IZRAELICI, a nie Żydzi, ponieważ wtedy istniał TYLKO DWUNASTOPOKOLENIOWY IZRAEL, bez podziałów i bez jakichkolwiek zamiennych nazw dodatkowych!
Bóg podzielił SWÓJ NARÓD za odstępstwo dopiero po śmierci Salomona i choć od tego momentu zaistniała Juda jako odrębne państwo, i zaczęto określać jej mieszkańców JUDEJCZYKAMI, to nadal IZRAELITÓW nazywano IZRAELITAMI, a nie Żydami. Nazwę: Żydzi, zamiast: IZRAELICI, zaczęto używać kilkaset lat później – kiedy tę zmianę zaakceptował STWÓRCA IZRAELA?
Daniel był synem judzkim, a nie Żydem (Daniela 1: 6)!
Modlitwy, uprowadzonych do niewoli, zostały wysłuchane, ponieważ modlili się, zwróceni w stronę swojej ziemi, JUDEJCZYCY!
Bóg nie odrzucił nigdy SWEGO narodu (Jer. 31: 37), ani Jerozolimy, ani Syjonu i „JEST ucieczką i twierdzą dla SYNÓW IZRAELA” (Joela 3: 21). Czyimi synami są Żydzi?

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.