תשובה לתגובה

TANACH.

Witam. Wszystkie piersze litery hebrajskie - inicjały,wszystkich 39 ksiąg mają wartość liczbową sumaryczną równą 576. Taką samą wartość liczbową (bezwzględną)=576, ma objętość ołtarza z Ez.45:15-16 (12x12x4=576)w łokciach. A apostoł Pawel zapisał: Hebr. 13:10 10. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. (BW) Pozdrawiam ciepło Jachu. Szalom,szalom

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.