תשובה לתגובה

Trzecia świątynia

Dlaczego obecne państwo Izrael zabiera się do budowy świątyni?
Z Księgi Ezechiela (cały rozdział 37) wynika, że następną, po dotychczas zburzonych, ma być WIECZNA świątynia, opisana przez Ezechiela. Czyż nie ma być ona zbudowana dopiero wtedy, gdy królem będzie, przywrócony do życia Dawid; gdy do życia powstanie cały IZRAEL z doliny wyschłych kości. Wtedy Bóg zjednoczy wszystkie plemiona IZRAELA; tak prorokował Ezechiel.

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.